Joe Gebbia

Joe Gebbia

CPO และผู้ร่วมก่อตั้ง

Joe Gebbia ดำรงตำแหน่ง CPO และเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Airbnb เขาทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทและเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมกับควบคุมดูแล Samara สตูดิโองานออกแบบและสร้างนวัตกรรมของ Airbnb รูปแบบการให้บริการที่แหวกแนวไม่เหมือนใครของ Airbnb เริ่มต้นขึ้นที่อพาร์ทเมนท์ของเขาในซานฟรานซิสโก และเพิ่มขยายเป็น 3 ล้านแห่งในกว่า 190 ประเทศ สร้างเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ให้แก่ชาว Airbnb หลายพันคนทั่วโลก เขามีส่วนในการสร้างวัฒนธรรมบริษัท วางแนวทางการออกแบบเชิงศิลป์ และเปิดลู่ทางสู่การเติบโตในอนาคต Joe ได้รับเชิญให้พูดเกี่ยวกับภาวะผู้ประกอบการและการออกแบบ ทั้งยังได้รับรางวัลมากมาย อาทิ Inc 30 under 30 และ Fortune 40 under 40 ความรักความหลงใหลในงานศิลปะและการออกแบบตั้งแต่เด็กชักพาให้เขามาเรียนที่ Rhode Island School of Design (RISD) จนได้รับปริญญาควบสาขาการออกแบบสิ่งพิมพ์และการออกแบบอุตสาหกรรม ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วย

< เกี่ยวกับเรา